Gündem
Giriş Tarihi : 31-08-2021 22:02   Güncelleme : 31-08-2021 23:39

Emekliler Barış İstiyor!

Bugün 60 milyon insanın ölümüne neden olan II. Dünya Savaşı’nı başladığı tarih olan 1 Eylül.

Emekliler Barış İstiyor!

 

Bugünsavaşın ölümden başka bir şey getirmeyeceğini bu yeryüzündeki insanlara hatırlatarak ve dünya halklarının bir kez daha böylesi bir acıyı deneyimlememesi adına Dünya Barış Günü olarak tarihe geçtiği gün.

 

Ancak bugün, II. Dünya Savaşı’nın üzerinden onlarca yıl geçmişken, yeryüzünün her bölgesinde; bizlerinyaşadığı coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında halklar birbirine düşman edilmeye,silahlar sermayenin karları için ateşlenmeye, bombalar ırkçı ayrımlara dayandırılıp dünya halklarının üzerlerine bırakılmaya devam ediyor.

 

 

Bugün sermayenin yarattığı savaş ekonomisi, sermaye yanlısı iktidarların ırkçı ve mezhepçi söylem ve uygulamalarını tırmandırması yeni katliamların önünü açmaya; petrolün siyahı ve doların yeşili uğrunaçıkarılan savaşlardayoksul halklar yaşamını yitirmeye devam ediyor. Silahlar ateşlenmeye devam ettikçe kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm insanlık şiddetin en ağır biçimlerine maruz bırakılıyor, istismar ediliyor, yaralanıyor veöldürülüyor.

 

 

Bugün henüz yanı başımızdaki Suriye’de savaş politikalarının sonucu yerinden edilen ve cesedi kıyıya vuran çocukların hesabı verilmemişken; yıllarca “terörle mücadele” söylemine gizlenerek iktidarda bulunan emperyalistler Afganistan’ı Taliban’a teslim ediyor. Bütün bu çatışmanın bedelini ise yıllardır olduğu gibi bugün de Afganistan halkı ödüyor. Bugün Afganistan’da yaşamak için göç etmesi gereken yüz binlerce insan açlık, susuzluk ve ölümle burun buruna geliyor.

Biz emekliler bütün dünya hakları kardeştir, diyor; torunlarımıza barış içinde bir dünya bırakmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Öldürülen, sürgün edilen, işkenceye maruz bırakılan, tecavüze uğrayan; yani savaşın bütün ağır bedellerini ödeyen bizler; dünyanın yoksul ve emekçi halkları; savaş çetelerinin birliğine karşı barış dolu bir dünyayı tüm dünya işçi ve emekçileriyle; dünya yoksul halklarıyla el ele inşa edeceğiz.

 

 

Biliyoruz ki; emperyalistler ve maşaları tüm güçleri ve bütçeleriyle bir savaş ekonomisi yaratırken ne yangınlar diner ne de silahlar susarken dünya halklarının hep bir ağızdan “Barış İstiyoruz” diye haykırması; alanlara çıkması zaruridir.

 

 

Farklı olanın suçlulaştırıldığı, tek bir sesin yükseldiği iktidarların yağma ve talanla yalnızca sermayenin bugününe hizmet ettiği, sel ve yangınların; sel ve yangınlarda ölümlerin olağanlaştırıldığı, zorla yerinden edilen halkların göç yollarında ölümle yüzleştiği, sendikal özgürlükler başta olmak üzere bütün insan haklarının çiğnendiği bir dönemde bizler haykırıyor ve haykırmaya davet ediyoruz: “Barış İstiyoruz!”

 

Ne diyordu şair:

“Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın.

Bilin kuvvetinizi.

Bir tabiat kanunu değildir savaş,

Barışsa bir armağan gibi verilmez

insana:

Savaşa karşı

Barış için

Katillerin önüne dikilmek gerek,

” Hayır yaşayacağız!” demek.”

 

Bir kez daha haykırıyoruz: Savaş ve ölüm değil; eşitlik, adalet ve barış istiyoruz!

Bir kez daha haykırıyoruz: Yurtta barış, dünyada barış!

Bir kez daha haykırıyoruz: Yaşayacağız!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

 

 

 

D i S K E M E K L İ - S E N

 

A d r e s : K ı z ı l a y M a h a l l e s i , S ü m e r - 1 S k . N o : 8 / 80 6 4 2 0 Ç a n k a y a / A n k a r a

 

T e l e f o n : 0 ( 3 1 2 ) 2 2 9 8 0 5 2 F a x : 0 ( 3 1 2 ) 2 2 9 8 1 7 3

 

E - m a i l : e m e k l i l e r 2 0 1 9 @ g m a i l . c o m