Fısıltı HABERLERİ
HV
18 MAYIS Çarşamba 03:16

Kadir Gecesi idrak edilecek.

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek

Kültür Sanat
Giriş Tarihi : 27-04-2022 12:36   Güncelleme : 27-04-2022 13:25
Kadir Gecesi idrak edilecek.

Kadir Gecesinin anlamı ve anlamı! Kadir Gecesi nedir, niçin kutlanır, Diyanet’e göre kelime ne anlama gelir, Kuran’da kadir gecesi?

Kadir gecesi anlamı ve önemi için yapılan araştırmalar arttı. Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan dini literatürde “leyletü’l-Kadr” şeklinde kullanılan Kadir Gecesinde Müslümanlar dualar ederek, namaz kılarak ve Kur’an-ı Kerim okuyarak ibadetlerini gerçekleştirir. Peki, Kadir Gecesi nedir, niçin kutlanır? Kadir Gecesinin özelliği ne, ne anlama gelir, hükmü ne? İşte Kadir Gecesi önemi ve anlamı…

 

Kadir gecesi nedir, ne anlama gelir ve niçin kutlanır? Sorularına yanıt aranıyor. Ramazan ayının 27. Gecesi olan, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece Kadir Gecesi dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde anılır. Peki, Kadir Gecesi nedir, kısaca önemi ve anlamı? Kadir Gecesi niçin kutlanır, Diyanet’e göre kelime ne anlama gelir, Kuran’da kadir gecesi?

KADİR GECESİ NEDİR, SÖZLÜK ANLAMI?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur'an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur’an-ı Kerim’in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4). 

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE HÜKMÜ?

Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. 

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır 

KADİR GECESİ NİÇİN KUTLANIR?

Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. 

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. 

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.  

KURANDA KADİR GECESİ

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5) 

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3) 

Kadir Gecesi ile İlgili Hadisler 

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani] 

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani] 

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.] 

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. 

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32). 

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175) 

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84) 

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 3) 

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,) 

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5) 

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8) 

Sabahattin BİRİNCİSabahattin BİRİNCİ

YORUMLAR