Siyaset
Giriş Tarihi : 30-03-2021 17:25   Güncelleme : 30-03-2021 17:30

Tercihler değişmelidir.

Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal tahribatı tüm şiddetiyle devam ederken, sosyal politikaları geliştirmesi, sosyal destekleri artırması gereken hükümetin tam aksi istikamette adımlar atmaktadır. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Covid-19 salgını sırasındaki en önemli gelir desteklerinden biri olan kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sonlandırılacağı açıklandı. Oysa kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi değil, aksine kapsamının genişletilerek devam ettirilmesi gerekmektedir.

Tercihler değişmelidir.

 

EN DÜŞÜK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ASGARİ ÜCRET OLMALI

         İşçilerin gelir kaybına karşı özel sektördeki sigortalı işçiler için kısa çalışma ödeneğinin uygulanması, salgın koşullarında ön şartsız bütün işçilerin bundan yararlanması ve en düşük kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret olması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği salgın döneminde sigortalı işçilere yönelik en önemli gelir desteği oldu. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin bazı işverenler tarafından usulsüz kullanımı, ödenek miktarın azlığı ve koşulların ağırlığı gibi sorunların üzerine gidilmedi. Ağır koşullar yüzünden milyonlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı veya çok düşük miktarlarda destek aldı. 

          Hükümet ayrımcı bir yol izleyerek milyonlarca işçiyi etkileyen zorunlu ücretsiz izin uygulamasını başlattı ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan "nakdi ücret desteği” adı günde 39 TL ödeneği reva gördü. İş ve gelir kaybı yaşayan 3,7 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdi ücret desteği alan işçi sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Bugün kısa çalışma ödeneği desteğinin sonlandırılması, milyonlarca işçiyi işsizlik tehlikesiyle ve ‘ücretsiz izin’ adı altında günlük 47 lira ile yaşama dayatmasıyla karşı karşıya bırakacaktır

SALGIN SIRASINDA YAPILAN ÖDENEKLERDEN VAZGEÇİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

          Covid-19'un toplumsal ve ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik destekler zayıf iken ve yeni destekler gerekiyorken kısa çalışma ödeneğinin sona ermesinin yaratacağı ağır sonuçları tahmin etmenin hiç de zor olmayacaktır. Salgın sürerken, hatta yeniden yükseliş eğilimine girerken salgın sırasında yapılan ödeneklerden vazgeçilmesi kabul edilemez. Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması işçilerde iş ve gelir kayıplarına yol açacaktır.

iŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SALGIN BOYUNCA BÜTÜN İSTİSNALARI KALDIRILARAK DEVAM ETMELİ 

       Hükümet salgının başından itibaren sermayeyi koruma tercihini ortaya koymuş, zaten sınırlı olan destekler büyük oranda işverenlere akıtılmış, milyonlar işini, aşını, gelirini kaybederken sermayenin karları salgın süresince artmıştır. Bu tercihler değişmelidir. Salgın süresince yurttaşlarına iş ve gelir güvencesi sağlamak bir lütuf değil, Anayasa'daki sosyal devlet ilkesi gereği hükümetin bir görevidir. Ülkeyi yönetenleri görevlerini yerine getirmeye çağırıyor ve alınması gereken önlemler konusunda önerilerimizi dikkate almasını istiyoruz

• Kısa çalışma ödeneği sürdürülmeli ve ödenek için aranan önkoşullar kaldırılmalı, ödeneğin alt sınırı asgari ücret olmalıdır.
• İşten çıkarma yasağı salgın boyunca bütün istisnaları kaldırılarak devam edilmeli, Kod-29 zulmüne son verilmelidir.
• Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, salgın ve işten çıkarma yasağı döneminde işin durması durumunda özel sektörde çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanmalıdır.
• İşsizlik Sigortası Fonu sadece işçilere tahsis edilmeli ve Fon'dan yapılan işveren destek ve teşvikleri durdurulmalıdır.
• Kayıt dışı çalışanların ve yoksul yurttaşların geçimini sağlamak üzere düzenli bir asgari gelir desteği (sosyal sigorta desteği) sağlanmalıdır. Düzensiz ve kuralları değişen keyfi sosyal yardım mekanizması yerine ILO'nun sosyal güvenlikle ilgili 102 sayılı Sözleşmesi ve 202 sayılı Tavsiye Kararı'na uygun olarak bütün yurttaşlara asgari geçimi şartlarını sağlayacak bir asgari gelir desteği/sigortası (aile sigortası destekleri dahil) uygulamasına geçilmelidir.
• Asgari ücretin brütü net ödenmelidir: Asgari ücret pandemi koşulları da dikkate alınarak vergi ve kesintilerden muaf tutulmalı, asgari ücretin brütü net olarak ödenmelidir. İşçilere bütçeden SGK prim desteği verilmelidir.
• Emekli aylıkları ve gelirleri hızla yeniden düzenlenmeli ve emekli aylıkları ve gelirlerinin alt sınırı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. 
   Aşılamadan tutun da pandemi lle verilen mücadelenin zayıf olduğu bu süreç içerisinde kısa çalışma ödeneğinin ortadan kaldırılması sosyal bir cinayettir. CUMHURİYET HALK PARTİSİ olarak bu cinayetlere asla göz yummayacağız.
 
CHP ADAPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI
AYŞE FÜSUN ÇETİN