Fısıltı HABERLERİ
HV
22 TEMMUZ Pazartesi 09:00

SAKARYA VALİLİĞİ & İŞKUR; ANA ELEMAN VE ARANAN ELEMAN OLABİLİRSİNİZ

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden bildirildiğine göre; Ara Eleman Değil !.. ANA ELEMAN VE ARANAN ELEMAN OLABİLİRSİNİZ…. "Ortaokulu bitiren öğrencilerin Mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesinin önemi Rehber öğretmenlerle düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Meslek sahibi olmanın Üniversiteye gitmeden de kazanılabileceğinin belirtildiği toplantıda, meslek liselerini tercihle meslek kazanma yolunun kısaltılabileceği bildirildi. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimi bitirenlerin erken yaşta bir meslek sahibi olması yanında, istihdama çok daha erken katıldıkları hatırlatıldı. Bunun yanında, mesleki teknik eğitime yönelimi artırmamız gerektiği, meslek lisesi mezunlarının ara eleman değil, ana eleman ve aranan elemanlar olduğunu vurgulandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi : 31-05-2024 10:30   Güncelleme : 31-05-2024 10:33
SAKARYA VALİLİĞİ & İŞKUR; ANA ELEMAN VE ARANAN ELEMAN OLABİLİRSİNİZ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik eğitimden sorumlu Şube Müdürü Adem DOĞAN, İŞKUR İl Müdürü Tekin KAYA, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan ERSOY, Şube Müdürü Ercan ZENGİN ve Erenler ilçesindeki Ortaokul müdürleri, rehber öğretmenleri, Ortaokul öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcıları, Lise müdürleri, Liselerin 9. Sınıflarından sorumlu müdür yardımcıları katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda Meslek Liselerinin her geçen gün artan önemi ile mezunlarının istihdam edilmelerine ilişkin avantajları paylaşıldı.
Mesleki ve Teknik eğitim mezunlarının istihdam oranları yüksektir.
Toplantıda yapılan sunum ve değerlendirmelerde, her insanın mutlaka yükseköğretimden önce ortaöğretim seviyesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşta bir meslek sahibi olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, insanların refahı ve mutluluğu ile ülkemizin kalkınmasının mesleki ve teknik eğitimle mümkün olabileceği, meslekli kişilerin hayatları boyunca hiçbir zaman işsiz kalmadığı belirtildi.
Bunun yanında, mesleki ve teknik eğitim mezunları, mezuniyetleri sonrası hemen istihdama katılmakta olduğu, mezunlara diploma ile teknisyen unvanı verilmesinin yanında işyeri açma belgesi ile Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulmalarına kolaylık sağlayacak Europass Sertifika ekininde verildiği hatırlatıldı.
Bununla birlikte, toplantıya katılan birçok kurumsal şirketin genel müdürü, genel müdür yardımcıları, insan kaynakları yöneticileri mesleki teknik eğitimden mezun kişilere duydukları ihtiyaçları ve kendilerine sunulan maddi ve sosyal imkânlardan bahsettiler.
Mesleki teknik eğitim mezunlarının girişimci ve iş insanı olma oranı daha yüksektir.
Toplantının açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik eğitimden sorumlu Şube Müdürü Adem DOĞAN, meslek liselerinin geleceğin teminatı olduğunu, ülkenin ve ekonominin kalkınmasında öneme haiz olduğunu, mesleki teknik eğitimden mezun olanların, istihdama katılma oranlarının yüksek oluşları yanında girişimci olarak işyeri açma, esnaf, sanatkâr, iş insanı olma oranlarının da daha yüksek olduğunu belirtti.
Öğrencilerin meslek liselerine yönelmesi konusunda rehber öğretmenlerine büyük görev
düştüğünü belirten Şube Müdürü Adem DOĞAN; “Rehber öğretmenlerimiz meslek liselerimizi
en iyi tanımaktadır. Amacımız gelecekte vasıfsız eleman sayısının azaltılmasıdır. Teknolojiyi
iyi kullanan vasıflı elemanlar meslek liselerinde yetişmektedir. Sanayide ise vasıflı çırak, kalfa
ve usta tercih edilmektedir. Bu da meslek liselerimizi daha da önemli kılıyor. Siz değerli rehber
öğretmenlerimizden beklentimiz, öğrencilerimize meslek liselerini en iyi şekilde anlatarak
onları doğru yönlendirerek gerek topluma kazandırmak gerekse daha kolay şekilde iş
bulmalarını sağlamak için onlara mesleki rehberlik sağlayarak yönlendirme yapmanızdır”
ifadesinde bulundu.
Meslek kazanma yolunu kısaltın…
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin KAYA; “İlimiz sanayileşme ve istihdam
sağlama olanakları yönünden büyük adımlarla ilerlemektedir. Zira, halihazırla sicil almış 9
Organize Sanayi Bölgemiz bulunmakta olup, 6 Organize Sanayi Bölgemizde planlama
aşamasındadır. İlimizin 4/A sigortalı sayısı 275 bin kişiyi geçmiş bulunmaktadır. İŞKUR
olarak, İlimizdeki işverenlerden alınan işgücü taleplerinin yarısını maalesef ki yeteri kadar işçi
bulunamadığından karşılayamamaktayız. Bugün, yükseköğretim kurumlarında okuyan ve
mezun olan sayısı hayli fazla olup, bir meslek öğrenmek için yükseköğrenimin tercih edilmesi
işgücü israfı yanında ve yabancı işgücüne ihtiyaç anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ortaokulu
tamamlayarak lise eğitimine geçecek son sınıf öğrencilerimizin, doğru bir rehberlikle meslek
liselerini veya mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlayarak meslek kazanma
yolunu kısaltabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Diğer taraftan, İŞKUR Müdürü Tekin KAYA, İlimizdeki işgücü piyasası analiz çalışması
neticesinde, OSB alanlarındaki artışa ve genişleme alanlarına, yeni fabrika ve istihdam
alanlarındaki artışa paralel olarak, İlimizdeki açık işgücü oranlarının ülkemiz ortalamasının üzerinde olduğunu, diğer bir ifade ile işgücü temininde ülkemiz ortalamasına göre İlimizde daha fazla güçlük çekildiğini hatırlattı. Ayrıca, bırakın meslekli elemanı, işverenlerin imalat sektöründe vasıfsız işgücü bulmakta güçlük çekmekte olduğunu ifade etti. Netice itibariyle, mesleki teknik eğitime yönelimi artırmamız gerektiğini, meslek lisesi mezunlarının ara
eleman değil, ana eleman ve aranan elemanlar olduğunu belirtti. " denilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

SAKARYA VALİLİĞİ

 

 

Sabahattin BİRİNCİSabahattin BİRİNCİ

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR