Açılışta Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Sertan Çevik’in projelerle ilgili üniversitenin mevcut durumuna ilişkin bilgiler içeren sunumla başladı. Ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "İki yıl içerisinde yazılımlarımızla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine destek vereceğiz. Her zaman projeler için çalışan hocalarımıza destek olmaya devam edeceğiz çünkü onlar bizim için çok kıymetli akademisyenlerimizdir. Projelerle ilgili konuşmak isteyen herkes için kapım her zaman açık olacak" dedi ve eğitim etkinliği için emek veren, gönüllü olarak eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Eğitimin ilk dersinde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Temel Kavramlar: Bilgi, Bilim, Araştırma, Hipotez" başlığı altında araştırma sürecinin temellerini anlamanın önemini vurguladı ve proje döngüsü yönetimi aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken noktaları işledi. 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir ise "Özgün Değer, Yöntem, Yönetim ve Yaygın Etki" konularında bilgi verdi ve proje yazımında ikat edilmesi gereken noktaları ele alarak deneyimleri ışığında kalite unsurları üzerinde kritiklerde bulundu.

İlk gün öğleden sonraki oturumda gruplar halinde proje yazım uygulamaları gerçekleştirildi. Proje fikri geliştirmeyle ilgili beyin fırtınası yoluyla ortak fikir belirleme atölyesi icra edildi. 

Eğitimin ikinci günü sabah oturumunda ise Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Üzüm, "Proje Türleri ve Literatür Analizi" konusunda detaylı bilgiler verdi ve başarılı bir proje hazırlamanın iyi bir literatür analizinden geçtiğini ortaya koydu. 

Ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Altundaş, "Araştırmanın Planlanması ve Proje Yöntemi" konularında bilgile verdi ve araştırma süreçlerinde ayrıntıların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. 

Proje çıktılarının yaygınlaştırılması bakımından Prof. Dr. Nurettin Demir, “Raporlama, Sonuçların Değerlendirilmesi ve Etik Sorunlar" başlığı altında verdiği bilgilerde etik kurallara uygun raporlama ve yayın üretmenin araştırmanın güvenilirliği açısından ne denli hassas bir konu olduğunu göz önüne getirdi. 

Her oturumda ve her derste, katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen tartışmalarda her soruya cevap arandı ve yeni proje fikirleri üretme bakımından ufuk açıcı bilgiler paylaşıldı.

HABER;  Bülent ERTEKİN