Fısıltı HABERLERİ
HV
02 EKİM Pazartesi 21:12

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 28

Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Giriş Tarihi : 06-06-2023 10:28

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 28

 
“Mülkün sahibi, mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder.” sırrına mazhar olan o Sâni-i Zülcelâle (herşeyi san’atla yaratan Allah’a) karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki, desin, "Bana zahmet veriyorsun, benim istirahatimi bozuyorsun. Hâşâ! 

Evet, mevcudatın (varlıkların) hiçbir cihette Vâcibü'l-Vücuda (var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah’a) karşı hakları yoktur ve hak dâvâ edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd (teşekkür ve övgü) ile, verdiği vücut mertebelerinin (derecelerinin) hakkını edâ etmektir (yerine getirmektir).” Mektubat 402.
 
Ey insan-ı müştekî (şikâyet eden insan)! Sen mâdum kalmadın (yokluğa mahkûm olmadım), vücut nimetini giydin, hayatı tattın, 
câmid (cansız) kalmadın, hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, 
dalâlette (inançsız) kalmadın, 
sıhhat ve selâmet (sağlık ve esenlik) nimetini gördün ve hâkezâ... 
Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenâb-ı Hakkın (şeref ve yücelik sahibi Allah’ın) sana verdiği mahz-ı nimet (nimetin ta kendisi) olan vücut (varlık) mertebelerine (derecelerine) mukàbil 
(karşılık) şükretmeyerek, imkânât  (varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olanlar) ve 
ademiyat nev'inde (yokluk ve hiçlik türünde) ve 
senin eline geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden, 
bâtıl (hakka uymayan) bir hırsla (aç gözlülükle) Cenâb-ı Haktan şekvâ (şikayet) 
ediyorsun ve 
küfrân-ı nimet (nimete karşı nankörlük) 
ediyorsun? Mektubat 403.
 
 
“Eşya (varlıklar) zevâl (kaybolmaya) ve 
ademe (yok olmaya) gitmiyor; 
belki daire-i kudretten (Allah’ın sonsuz güç ve iktidarının hâkim olduğu daireden) daire-i ilme (ilim dairesine) geçiyor, 
âlem-i şehadetten (görünen âlemden, dünyadan) 
âlem-i gayba ( görünmeyen âleme) gidiyor, 
âlem-i tagayyür  ve fenâdan (değişken ve yok olma âlemden) 
âlem-i nura, bekàya ( nur âlemine, kalıcı ve ebedi âleme) müteveccih oluyor (yöneliyorlar, gidiyorlar).” Mektubat 406. 
 
Bu manalar bize, her bir mümin ne kadar mesut ve ne kadar bahtiyar olduğu anlatmaktadır. Bu vesile ile bir şiiri de burada aktarmadan geçmeyelim.
 
“Kitab-ı âlemin yaprakları, envâ-ı nâmâdud, 
Huruf ile kelimâtı dahi efrâd-ı nâmahdud.
Yazılmış destgâh-ı Levh-i Mahfuz-u hakikatte,
Mücessem lâfz-ı mânidardır âlemde her mevcud.”
(Kâinat kitabının yaprakları sayısız türler,
Harfleri ve kelimeleri dahi sınırsız fertler.
Herşey bütün ayrıntılarıyla ve hakikatleriyle kader levhasının tezgâhında yazılmış,
Maddi yapısı olan manalı ifadelerdir dünyada her varlık.) Mektubat 408.
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI İSLAM BİLİM ADAMLARI   Bediüzzaman Said Nursi 49 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 48 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 46 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 45 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 44 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 42 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 41 İnci Sancının Mahsulüdür İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 39 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 38 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 37 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 36 Tek Kurşun Atılmadan Yapılan İhtilallerden, Namulularını Kardeşlerine Çeviren Kanlı İhtilale: 15 Temmuz. İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 35 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 34 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 33 -----------İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 32 İSLAM BİLİM ADAMLARI 155 Bediüzzaman Said Nursi 31 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 30 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 29 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 27 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 26 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 25 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 24 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 23 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 21 SLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 19 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 18 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 17 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 16 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 15 SÖZLER: KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI, İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR 3 KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI VE İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 14 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 13 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 12 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN ESERLERİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 11 EMİRDAĞI ZORUNLU İKAMET İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 10 ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 9 İSLAM BİLİM ADAMLARI 131 Bediüzzaman Said Nursi 7 KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE ÖLÜME MAHKÛMİYET Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi II Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi I İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 6 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 5 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 4 Bediüzzaman Said Nursi 3 ŞEKERCİ HANI VE AKIL HASTANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 3 İSLAM BİLİM ADAMLARI BEDİÜZZAMAN LAKABI İSLAM BİLİM ADAMLARI 125 İSLÂM BİLİM ADAMLARI   İBNÜ’I-ARABÎ 7 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 4 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 3 İSLÂM BİLİM ADAMLARI ÇOCUKTAN AYRILAMAYAN BEKÇİ ANNELER İSLÂM BİLİM ADAMLARI İSLÂM BİLİM ADAMLARI