Fısıltı HABERLERİ
HV
30 EYLÜL Cumartesi 05:45

İSLAM BİLİM ADAMLARI 131 Bediüzzaman Said Nursi 7 KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE ÖLÜME MAHKÛMİYET

Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Giriş Tarihi : 05-12-2022 11:15

İSLAM BİLİM ADAMLARI 131
 
Bediüzzaman Said Nursi 7
 
 
KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE ÖLÜME MAHKÛMİYET

 
İstiklal Savaşı sürerken, bu sırada Anadolu’da Kuvâ-yi Milliye bağımsızlık mücadelesi başlatmış, ancak Şeyhülislâm Dürrîzâde Abdullah Bey bu hareketin aleyhine fetva vermişti. 
 
Said Nursi düşmana karşı savaşanların âsi sayılamayacağı gerekçesiyle, Anadolu ulamasıyla birlikte, fetvanın geçersiz olduğunu savundu. 1920 yılında İstanbul işgali sırasında, Üstad Said Nursî İngiliz işgalcilere karşı yayınladığı Hutuvat-ı Sitte eseri ve halkı işgale karşı direnmeye çağırması ve Kuva-yı Milliye hareketini desteklemesi yüzünden İşgal Kuvvetleri tarafından gıyabında ölüme mahkûm edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi bakalım ne diyor:
«Bir zaman İngiliz devleti, İstanbul Boğazının toplarını tahrip ve İstanbul’u istilâ ettiği hengâmda, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesinin Başpapazı tarafından, Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu. 

Ben de o zaman, Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyenin âzâsı idim. Bana dediler: ‘Bir cevap ver. Onlar, altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar.’ Ben dedim: ‘Altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hattâ bir kelimeyle değil, belki bir tükürükle cevap veriyorum. 
Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lâzım geliyor… Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!’ demiştim. »

Hutuvat-ı Sitte'yi basan ve dağıtılmasında Said Nursi'ye yardım eden kişilerden biri de Eşref Edip Fergan'dır. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DAVET

Bu ve benzeri faaliyetlerinden dolayı Said Nursî, Büyük Millet Meclisi tarafından ısrarla Ankara’ya davet edilmiş, 19 Kasım 1922’de Mecliste resmî bir törenle karşılanmıştır.
 
Ne yazık ki bir savaş kazanılmıştır, vekiller dine karşı umursamaz bir tavır sergilemektedirler. Buna karşı uyarı için bir beyanname yayınlamış, bu çalışmaları, Mustafa Kemal ile tartışmalarına yol açmıştır.
Vekiller Yunan ordusu karşısında alınan galibiyetin coşkusuyla avunurken o Zeylü-z-Zeyl adlı tabiatçılık ve determinizmi eleştiren Arapça risâlesini yayınlamıştır. 

Bunun yanında Hubab ve Zeylü’l-Hubab adlı eserlerini yazmıştır. Ankara Hükümetince kendisine, milletvekilliği ve Şark umumî vaizliği ve diyanet üyeliği gibi makamlar teklif edilmiştir. Ancak o, bütün bunları kabul etmeyerek, 1923 Mayıs'ında Ankara’dan ayrılarak Van’a gitmiştir.

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI İSLAM BİLİM ADAMLARI   Bediüzzaman Said Nursi 49 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 48 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 46 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 45 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 44 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 42 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 41 İnci Sancının Mahsulüdür İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 39 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 38 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 37 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 36 Tek Kurşun Atılmadan Yapılan İhtilallerden, Namulularını Kardeşlerine Çeviren Kanlı İhtilale: 15 Temmuz. İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 35 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 34 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 33 -----------İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 32 İSLAM BİLİM ADAMLARI 155 Bediüzzaman Said Nursi 31 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 30 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 29 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 28 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 27 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 26 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 25 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 24 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 23 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 21 SLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 19 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 18 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 17 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 16 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 15 SÖZLER: KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI, İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR 3 KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI VE İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 14 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 13 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 12 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN ESERLERİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 11 EMİRDAĞI ZORUNLU İKAMET İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 10 ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 9 Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi II Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi I İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 6 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 5 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 4 Bediüzzaman Said Nursi 3 ŞEKERCİ HANI VE AKIL HASTANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 3 İSLAM BİLİM ADAMLARI BEDİÜZZAMAN LAKABI İSLAM BİLİM ADAMLARI 125 İSLÂM BİLİM ADAMLARI   İBNÜ’I-ARABÎ 7 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 4 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 3 İSLÂM BİLİM ADAMLARI ÇOCUKTAN AYRILAMAYAN BEKÇİ ANNELER İSLÂM BİLİM ADAMLARI İSLÂM BİLİM ADAMLARI