Fısıltı HABERLERİ
HV
02 EKİM Pazartesi 21:34

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 27

Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Cahit Kurbanoğlu Prof. Dr.
Giriş Tarihi : 30-05-2023 17:08

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 27

 
 
 
"Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınıza benzemeye çalışanlar; ihtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzemeye çalışanlardır." Ali Mâverdî, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, s.27; İmam-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 1:142; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:487. Bu hadisi anlayacağımız şekilde bize takdim edilmektedir.
 
İslam’da reform, gençlik ve ihtiyarlıktan ne anlaşılması ve nerede nasıl kullanılması gerektiği noktasında önemli uyarılar yapılmaktadır.
 
“Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise herşey dosttur.
Yârân (dostlar) istersen Kur'ân yeter. Evet, ondaki enbiya 
(Peygamberler) ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını (olaylarını) seyredip ünsiyet eder (dostluk kurar).
Mal istersen kanaat (razı olma) yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder (tutumludur); iktisat edenbereket (bolluk) bulur.
Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safâyı (gönül hoşnutluğu) bulur, rahmete (merhamet ve şefkate) gider.
Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan (dünya sevgisinden) kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.” Mektubat 399.
 
Yusuf aleyhisselâmın sonunu haber veren "Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat." Yusuf Sûresi, 101 âyetinin yüce, güzel ve müjdeli bildirimi ile; nasıl oluyor da mükemmel bir rahatlık, saadet ve huzur içindeyken ölümü istediğinin öyle bir anlatımı var ki, ölümden korkmak değil, ölümü sevdiriyor.
 
Yirmi Dördüncü Mektub’da Rahîm, Hakîm, Vedûd, Rezzâk, Lâtîf gibi Esmâ-i Hüsna konusunda Allah’ın bahsedilen isimlerinin bizlere neleri hatırlatması gerektiği açıklanmaktadır. 

“Mülkün sahibi, mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder.” sırrınca mevcudatın, hiçbir şeyin, hiçbir cihette Vâcibü'l-Vücuda (varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah’a) karşı hak dâvâ etmeye hakları olmadığını güzel bir şekilde anlatmaktadır. 
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI İSLAM BİLİM ADAMLARI   Bediüzzaman Said Nursi 49 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 48 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 46 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 45 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 44 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 42 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 41 İnci Sancının Mahsulüdür İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 39 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 38 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 37 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 36 Tek Kurşun Atılmadan Yapılan İhtilallerden, Namulularını Kardeşlerine Çeviren Kanlı İhtilale: 15 Temmuz. İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 35 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 34 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 33 -----------İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 32 İSLAM BİLİM ADAMLARI 155 Bediüzzaman Said Nursi 31 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 30 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 29 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 28 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 26 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 25 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 24 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 23 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 21 SLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 19 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 18 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 17 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 16 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 15 SÖZLER: KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI, İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR 3 KUR’AN-I KERIM ALLAH’IN KELAMI VE İNSANLIĞIN MUKADDES KİTABIDIR İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 14 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 13 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 12 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN ESERLERİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 11 EMİRDAĞI ZORUNLU İKAMET İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 10 ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 9 İSLAM BİLİM ADAMLARI 131 Bediüzzaman Said Nursi 7 KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE ÖLÜME MAHKÛMİYET Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi II Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi I İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 6 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 5 İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 4 Bediüzzaman Said Nursi 3 ŞEKERCİ HANI VE AKIL HASTANESİ İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 3 İSLAM BİLİM ADAMLARI BEDİÜZZAMAN LAKABI İSLAM BİLİM ADAMLARI 125 İSLÂM BİLİM ADAMLARI   İBNÜ’I-ARABÎ 7 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 4 İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 3 İSLÂM BİLİM ADAMLARI ÇOCUKTAN AYRILAMAYAN BEKÇİ ANNELER İSLÂM BİLİM ADAMLARI İSLÂM BİLİM ADAMLARI