Fısıltı HABERLERİ
HV
04 EKİM Salı 09:55

Buzağının İpini Kim Çözdü.

Nazile ŞANAL
Nazile ŞANAL
Giriş Tarihi : 22-09-2022 13:24

Buzağının İpini Kim Çözdü.

Yaşanan olayların müsebbibi bilinmez. Genelde  olaya odaklanır/kilitlenir insanlar.
Zaten yapılmak istenen de tamda budur.

Kim, neden yapmış pekte ilgilenilmez sanki.
Hastalıkta öyle sebepleri ortadan kaldırmak yerine, basarlar ilacı, geçici pansuman metodu, geçici tedavi yöntemleri uygulanır genelde.

Bataklıkta sinek kovalamak gibi, bataklığı kurutmak yerine!

İnsanlar aç bırakılır mesela.
Aç bırakan sistem sebep araştırılıp çözüme odaklanmak, üretmek yerine yine geçici çözüm önerileri üretilir, yiyecek, giyecek temin edilir edilmesinede de yarını, geleceği, umudu, onuru gözardı edilir, düşünülmez. 
Hep bay pas çözümler geliştirierek vicdanlar rahatlatılır.

Ahla vahla geçen ömürlerin hesabı sorulmaz, sebepleri araştırılmaz.

Çıkarılan savaşlar, yaşanan kaoslar, kapanan veya satılan fabrikalar, özelleştirilen kamu malları, ranta kurban giden devlet arazileri, yıkılan yuvalar, dağılan aileler,  intiharlar, gasplar, salgınlar, pahalılık,haksız yere yargılanmalar, yargılanması gerekenlerin meydanlarda cirit atması, ahkam kesmesi saymakla bitmeyen olaylar vakalar.

Bunlar kendiliğinden meydana gelen olaylar mı, yoksa sorgulanması aydınlanması gereken olaylar mı? 
Yaşananların bir müsebbibi mi var? Bu sorunun cevabını bulmadan olaylara açıklık getirilemez.ve sorunlar çözüme kavuşmaz.

Saldım çayıra mevla kayıra, diyemeyiz!!!

Tüm bu yaşananların müsebbibleri sizlersiniz, bizleriz, onlar veya bunlar. 
Kısmende olsa hepimiz  payımıza düşen günahla yükümüzü tuttuk, az yada çok, büyük yada küçük.

Aklımızı başımıza alıp düştüğümüz yerden kalkma vakti. Herkesin bir başkasını günah keçisi yapmasıyla olayın vahametini görüp çözüm üretmek mümkün değil.  

Ancak  görüşü, düşüncesi,  camiası, mesebi, meşrebi ne olursa olsun aklı selimle çözüm yoluna gidilmeli ve bataklık kurutulmalı. İlaç sermayesinin rantı sözkonusu dahi olmadan.

Bu ülke bizim, yaşanan acılar kardeşlerimizin. Ne başka ülkemiz var gidecek, nede kardeşimiz var, islam kardeşliğinden başka.

Konuya açıklık getirmek açısından şu kıssayı anlatalım, hisse almak adına.

Lâin şeytan bir gün hiç kimseye kötülük yaptırmayacağı konusunda karar alır. Ve halkın arasında aşağı yukarı dolaşır durur. Bu esnada, ağaca iple bağlanmış buzağının "güya“ iyilik yapmak adına ipini çözer.

Can havliyle ipten kurtulan buzağı sahibi tarafından sağılan inekten beslenmek üzere yanına koşarken süt kovasını devirir, yavrusuna  kavuşan inek sahibine bir tekme vurur, kadıncağız orada ruhunu teslim eder.

Evden dışarıya bakan evin reisi tüfeği kaptığı gibi ineği öldürür. Silahın sesini duyan evin delikanlısı yerde yatan annesini babasının öldürdüğünü zannederek cinnet geçirir babasını ve kalan mermiyle de kendisini öldürür.
Sebep sonuç ilişkisine odaklanmak;faili keşfedip değerlendirmeyi ona göre yapmak durumundayız:  

Sahi,  buzağının ipini kim çözdü?
Dolayısıyla ülkemizi bu hale kim getirdi?
Vesselam 
Nazile ŞANAL

YORUMLAR