Fısıltı HABERLERİ
HV
02 EKİM Pazartesi 20:08

KALIP TAN KALIBA ??? Kalıp tan kalıba girmek nedir?.

Ahmet SAĞLAM
Ahmet SAĞLAM
Giriş Tarihi : 06-06-2023 10:19

KALIP TAN KALIBA ???
Kalıp tan kalıba girmek nedir?.

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün!” (Buhârî, Edeb, 52)

Türkçe tabiri ile kişiye göre renk degiştirmesi demektir. 
Örnekler le anlatalım.
Bu guruh iki yüzlüdür.
Yalancıdır ,haindir , her an seni sırtından vurabilir.
 Çok ta örnegi ile yaşadık,seninle Allah  der.
Ayrıldımı , Allahsızca yaşar.
Güzel bir iş yaparsın, yanın da mükemmel olmuş der.
Ama yanından, ayrıldımı hep eksik yapmış yanlış yapmış der.
Başka bir konu da ise bu işi yapma olmaz der, ayrıldımı şu işi yapacagım der. 

Allah ve Rasulu bunları munafik olarak tarif ediyor.
Bu kişilerin hükmü 
Ayet 
Bakara 77

Yoksa onlar bilmiyorlar mı ki, Allah, gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir

Nisa 81

O münafıklara bir şey emrettiğin zaman: “Baş üstüne” diyorlar. Fakat senin yanından çıktıkları zaman içlerinde bir gürûh, senin söylediğinin tam tersi planlar kuruyorlar. Ama Allah onların karanlık planlarını bir bir kaydetmektedir. Şu halde sen onlara aldırış etme, Allah’a dayan. Kendisine dayanılıp güvenilecek vekil olarak Allah yeter.

Tevbe 62

Onlar sizi hoşnut etmek için yanınıza gelip yüzünüze karşı Allah adına yemin ederler. Oysaki gerçekten mü’min kimseler ise, en doğru olan Allah ve Rasûlü’nü hoşnut etmeye çalışmaktır.

Tevbe 64

Münafıklar, kalplerinde gizledikleri küfür, düşmanlık ve hileleri yüzlerine vuracak bir sûrenin tepelerine indirilmesinden çekiniyorlar, buna rağmen yine de alay ediyorlar. De ki: “Siz alay edin bakalım! Hiç şüphesiz Allah, bilinmesinden çekindiğiniz o şeyleri orta yere döküverecektir.”

Hadis 
Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Abdullah b. Amr’ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.” (Buhârî, Îmân, 24)

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün!” (Buhârî, Edeb, 52)

DUA
Allahım munafıklık'tan iki yüzlülük ten , insanları kandırmaktan, yalancılık tan sana sıgınırız.

Dua ile kalın hoşça kalın.

Ahmet sağlam

YORUMLAR