Siyaset
Giriş Tarihi : 02-04-2021 16:41   Güncelleme : 02-04-2021 19:03

Dünya Otizm Farkındalık Günü

 2 Nisan, dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. 

Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Daha yaşanılabilir bir dünya için özellikle otizmli çocuklara hep birlikte sahip çıkmalıyız.  


FARKINDA MIYIZ?
• 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde görülürken günümüzde 59 çocuktan 1’inde görüldüğünün, erkeklerde 4 kat daha fazla olduğunun,
• Türkiye’de yaklaşık 600.000 otizmli birey, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk bulunduğunun,
• Belirtileri ruh hastalığını çağrıştırsa da otizmin ruh hastalığı olmadığının,
• Otizmin gelişimsel bir bozukluk olduğunun,
• Otistiklerin, tekrarlayıcı davranışlar, toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler ve öfke nöbetleri yaşayabildiklerinin,
• Henüz tam bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin otizme yol açabildiğinin,
• Otizmin çocuk yetiştirmekle ya da ailenin sosyal ve ekonomik koşullarıyla ilgisi olmadığının,
• 3 yaşından önce tanı konulmasının önem taşıdığının,
• Özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, gelişimine katkısı olduğunun,
• Devletin ayda sadece 8 saatini desteklediği özel eğitim süresi ile Türkiye’nin, dünya genelinin oldukça gerisinde olduğunun,
OTİZMLİ EVLATLARIMIZ VE AİLELERİMİZ İÇİN İSTEDİKLERİMİZ;
• Haftada 35-40 saat özel eğitim olanağı sağlanmasını,
• Eğitimde kaynaştırma programının, kaynatmaya dönüşmemesi için özel eğitim öğretmen sayısının artırılmasını,
• Otizmli çocukların eğitimi alanında lisans programlarının açılmasını,
• Bütün sınıf öğretmenlerinin otizm ve özel çocuklar konusunda eğitim almasını,
• Sağlıklı gelişim gösteren çocukların aileleri ile okul personelinin de otizm konusunda bilgilendirilmesini,
• Kaynaştırma sisteminin sağlıklı yürümesi için denetim sistemi geliştirilmesini, bu konuda derneğimizin “gölge abla, gölge abi” projesinin desteklenmesini,
• Bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitim ve iş okullarının açılıp, yaygınlaştırılmasını,
• Mesleki eğitim almış öğrencilerin, gelişigüzel değil, eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmelerini,
• Bunun “gölge denetim” sistemi ile izlenmesini,
• Yasal kontenjanla çalışabilecekleri işlerde günde en fazla 5 saat süresine uyulmasını,
• Kamu, belediyeler ve iş çevrelerinin işbirliği ve desteğiyle korumalı işyerlerinin geliştirilmesini
• El becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için tam gün gidebilecekleri sosyal kulüplerin oluşturulmasını, İSTİYORUZ..!


CHP ADAPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI
AYŞE FÜSUN ÇETİN