Gündem
Giriş Tarihi : 20-12-2021 15:53   Güncelleme : 20-12-2021 15:57

Şia Mezhebi Nedir Ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Şia Görüşleri, Özellikleri Ve Kurucusu #Şia Mezhebi Nedir

İslam'da birçok mezhep bulunmaktadır. Bu mezheplerden bir tanesi de Şia mezhebidir. Şia mezhebinin de bir takım kolları bulunmaktadır. Şia mezhebi inancına sahip olan insanlar da bulunmaktadır. Şia mezhebinin ne zaman ortaya çıktığı ve görüşü de merak edilmektedir. Son günlerde Şia mezhebi ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki Şia mezhebi nedir? Şia mezhebi ne zaman ortaya çıkmıştır? Şia mezhebinin görüşleri nelerdir? Şia mezhebinin özellikleri nelerdir? İşte Şia mezhebi ile ilgili tüm detaylar.

Şia Mezhebi Nedir Ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Şia Görüşleri, Özellikleri Ve Kurucusu #Şia Mezhebi Nedir

Şia mezhebi Şiilik olarak da bilinmektedir. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin genel olarak hakim olan mezhebi Şiiliktir. Şia mezhebinin birçok kolu bulunmaktadır.

 Şia Mezhebi Nedir?

 Şiilik İslam dininin bir mezhebidir. İslam mezhebinden Sünnilik mezhebinden sonra en yaygın olan mezhep Şiilik mezhebidir. İslam dünyasının yaklaşık olarak 'lik kısmı Şiilik inancına ve Şiilik mezhebine mensuptur. Şiilik tarihten beridir bilinen "Ali taraftarları" anlamına gelmektedir. Şiilik mezhebinin kökeni Arapçadan gelmektedir. Sünnilik ile Şiiliğin arasında bir takım görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

 Şia Mezhebi Ne Zaman Ortaya Çıkmaktadır?

 Şia mezhebi tarihte Hz. Ali'nin ölümünden sonra ortaya çıkmıştır.656 yılında gerçekleşen Cemel vakası ve 657 yılında yaşanmış olan Sıffın savaşının ardından Şiilik mezhebi ve Şiilik görüşleri ortaya çıkmıştır. Hz. Ali'nin de ölümü ile birlikte bu görüş artık tamamen vuku bulmuştur. 680 yılında yaşanmış olan Kerbela olayı ile birlikte Şia mezhebi doğmuştur. Tarihi kaynaklar Şia mezhebinin doğuşunu 680 yılı olarak bilinmektedir. Bu görüşleri savunan kişiler Şii denilmektedir.

 Şia mezhebinde tarikat ve mezhepler yer almaktadır. Şia mezhebinde yer alan tarikat ve mezhepler şu şekildedir;

 - Dörtçüler

 - Berbericilik

 - Haşimilik

 - Karibilik

 - Sarrajcılık

 - Hürrem'iyye

 - Beşçiler

 - Zeydilik

 - Dukeynilik

 - Halefilik

 - Heşebilik

 - Surhabilik

 - Jarudilik

 - Süleymanilik

 - Vasitilik

 - Salihilik

 - Onikiciler

 - Kalenderilik

 - Hayderilik

 - Arap Aleviliği

 - Caferilik

 Şia Görüşleri

 Şia mezhebinin pek çok görüşleri bulunmaktadır. İşte Şia mezhebinin görüşleri;

 - Şii inancına taşıyan kişilere göre imamların nas ve tayin için belirlemiş oldukları inançlar Yahudilik inancı ile eş değerdir. Bu inançlar daha önce Müslüman olduğunu söyleyen bir Yahudi tarafından ortaya atıldığını söylemektedirler.

 - İmamlarda yer alan masumiyet inancının kökeninde Hristiyanlık yatmaktadır. Bu masumiyet inancını Hristiyanlar ile eş değer olarak kabul ederler.

 - İmamet Hz. Ali'nin soyundan geldiğine inanılır. Bu inancında bir Arap kökeni olduğunu söylerler.

 - Şiilik inancına göre büyük bir günah işlemiş olan kimse eğer tövbe etmez ve bu günahı ile birlikte ölürse, ebedi bir şekilde cehennem azabına maruz kalacaktır.

 - Hz. Ali İslam dini peygamberden sonra insanlığın en üstüdür. Hz. Ali'den üstün kimse yoktur.

 - Hz. Ali ve onun soyundan gelen çocuklarından hariç imamet makamında yer alan kişiler zalim olarak kabul edilmektedir.

 - Mehdi gelecek ve bu gelecek olan Mehdi Hz. Hüseyin'in soyundan gelecektir.

 - Şia inancına göre Mehdi batıdan çıkacaktır.

 Şia Özellikleri

 - Şia görüşünde Hz. Ali peygamberin ölümünden sonra İslam'ın başına geçmesi gereken kişi olduğuna inanılır. Dolayısıyla diğer halifeleri reddeder.

 - Şia mezhebi Kerbale olayından sonra ortaya çıkmıştır.

 - En yaygın olduğu coğrafya günümüzde İran'dır.

 - Şia İslam dininin 'lik bir inanç sistemini oluşturmaktadır.

 - Şia mezhebine göre Müslümanlar günde 3 vakit namaz kılarlar.

 - Hz. Muhammed son peygamber olarak kabul edilir.

 - Şia mezhebinde imamet anlayışı ve inancı bulunmaktadır.

 Şia Kurucusu

 Şia mezhebinin kurucusu Abdullah Bin Sebe'dir.

 Kaynak: Diyanet