Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-10-2021 15:32   Güncelleme : 20-10-2021 15:33

Yüzde 100 zamlar geliyor!

Milyonlara müjde! Zam geliyor. Ücretler yüzde 100 artacak. Uzun süredir bekleniyordu. Harekete geçildi. Detaylar netleşiyor.

Yüzde 100 zamlar geliyor!

Çırak ve stajyer ücretlerine yüzde 100 zam yapılması gündemde.Yeni kanun teklifi TBMM komisyonunda.  Yasa teklifinin  yasalaşması hâlinde stajyer ve çırakların eline geçecek ücret yüzde 100 oranında artacak.

Çıraklık ve stajyerlik uygulaması üretim sektöründe yer alan işletmelerin olduğu kadar ülke ekonomisi açısından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu uygulama sayesinde bireylerin tatbiki mahiyette hem kabiliyetleri artmakta hem de mesleki deneyimleri artmakta diğer yandan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı karşılanmaktadır.

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenen sözleşmelerle tespit edilmektedir.

Ancak, yasal olarak ücret konusunda taban öngörülmüş olup bu taban ücretlerin altında ücret ödenmemesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Hâlen ödenmekte olan taban ücretlerin %100 oranında artırılmasına yönelik TBMM’ye yeni Kanun teklifi sunuldu.

ÖDENMEKTE OLAN ÜCRETLER
İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;

20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan

20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde %15’inden,

Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30’undan

Aşağı ücret ödenmemesi gerekmektedir. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuştur.

Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar ise bu kapsam dışında tutulmuştur.

YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında TBMM Komisyonlarına kadar intikal eden yasa teklifinde aday çırak, çırak ve öğrencilerin yetişkinler kadar çok çalışan, emek veren, ekonomik değer üreten kesimler olduğunu, bu bağlamda işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere ödenecek ücretin belirlenmesindeki alt sınırın, günümüz ekonomik şartları göz önüne alındığında oldukça düşük kaldığının altı çizilerek işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin motivasyonunu sağlamak ve mağdur olmalarına engel olmak için 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının; %60’ından, 20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde %30’dan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmesi öngörülmektedir.

Muhalefet milletvekillerince verilen mezkûr yasa teklifinin aynen yasalaşması hâlinde stajyer ve çırakların eline geçecek ücret %100 oranında artacak.