Bu çürümüş kemik parçalarını kim diriltecek?

İnsan ve hiçbir canlı yok olmaz.
Çünkü Allah’ın ilmi sonsuzdur.
İnsan ve diğer canlıların bir anlık yaşaması dahi Allah’ın ilminde bulunur, kaybolmaz.
Allah’ın güzel isimleri ise sonsuzdur.
Dolayısı ile  bir saniye dahi yaşamak, var olmak bekaya, sonsuzluğa erişmek demektir.
Yasin Suresinde geçen bir hadise:
 İnkarcı Müşriklerden birisi insan kemiğini eline alıp Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam’in huzuruna geldi.
Kemiği eliyle ufaladı ve şöyle dedi:
Men yuhyil izame vahiye ramim?
Bu çürümüş kemik parçalarını kim diriltecek?
Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam’a gelen vahiy şu sekildeydi:
-Kul yuhyihellezi enşaeha evvele merre.
Meali, De ki onu evvela kim yaratmış ise o diriltecek.
Bu süre ve ayetler insana şöyle bir ders verir:
Bir canlının veya bir şeyin ilk yaratılması daha zordur. Onu yaratana ikinci defa yaratmak zor gelmez.
İşte Allah’ın sonsuz kudreti vardır.
Bir şeye "ol" dediği anda hemen oluverir.
Yaratıcılığın en yüksek mertebelerine ve kudretine sahiptir.
Subhaneke Allahumme, derken şunu ifade ederiz:
Allah’im sen her türlü kusurdan münezzehsin!
Evet, hiçbir kusur ve eksiklik O'na arız olamaz.
İşte Kur'an da bunun gibi çok ibretli ayetler vardır. Bu ayetlerin daha çok hikmeti ve manaları vardır.
Ne yapıp edip Kur'an tefsirlerini okuyarak hayatımızı aydinlatmaliyiz.
Aksi takdirde bir zibidi karşınıza çıkar ve der:
Bu ölen canlıları ve kainatı kim diriltecek?
Yoksa, yutkunur, mal mal öküzün trene baktığı gibi bakıp durursunuz.
Böyle bir şaşkınlık yaşamak istemiyorsanız Kur'an ve hadis tefsirlerini okuyun.
Hiç olmaz ise günde bir sayfa okuyun. Bir senede büyük bir kitabı bitirmiş olursunuz.
Etrafa mal mal bakmaz gözlerinizden ışıklar saçılır, insan oldugunuzu ve eşrefi mahlukat yani yaratilmişların en sereflisi olduğunuzu bilirsiniz.
Allah, akil ve duygular vermistir. Bunlari kullanmayan mesul ve sorumlu olur, vesselam...