Fısıltı HABERLERİ
HV
13 NİSAN Cumartesi 16:29

YOZLAŞMA VE YOZLAŞMANIN ETKİLERİ

Savaş  YILMAZ
Savaş YILMAZ
Giriş Tarihi : 30-05-2023 17:06

YOZLAŞMA VE YOZLAŞMANIN ETKİLERİ

 

       Özündeki iyi olan nitelikleri, birtakım dış etkenler nedeniyle zamanla kaybetme veya ahlak başta olmak üzere dil, din, kültür, ticaret, siyaset, tarih, aile ve namus kavramını, evrensel insani ilkelerden uzak, maddi güç ve egoist şekilde hiçbir kural tanımadan onaylayıp, yaşamaktır yozlaşma (Dejenerasyon). Toplumlar, bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan birlikteliklerdir ve sonrasında ise devletler, milletler ve dinsel inanışlar da bu sayede ortaya çıkar. Yozlaşmayı dört farklı şekilde gösterebiliriz; siyasal, toplumsal (sosyal), bilimsel ve ekonomik yozlaşma diye ayrılır.

      Yozlaşmanın nedenlerine baktığımızda ise; güçsüzlük ve zayıf kurumsal yapılar, yoksulluk ve gelir adaletsizliği, etik ve değerlerdeki bozulma, siyasi istikrarsızlık ve kültürel faktörler öne çıkar. Bu durumun en yaygın olduğu yerler ise kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve spor organizasyonlarıdır. Yozlaşmayı kategorilere ayırsak bile, aslında hepsi de birbirine bağlı kavramlar çünkü bir türü olmadan, diğer yozlaşma türleri eksik kalır.

         Bireylerin ve bireylerden oluşan toplumun etik değerlere sahip olması gerekir. Etik değerlere sahip olmayan toplumlar ise yok olmaya veya en azından muasır medeniyetler seviyesine gelemez ve hep geri kalmaya mahkum bir hale gelir. Etik kavramının özüne baktığımızda, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan; değerleri, normları, kuralları doğru- yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe veya ahlak bilimidir diyebiliriz.

        Ahlak ve etik kuralların ortadan kalkması veya zayıflamasıyla, toplum içerisinde değerler karmaşası oluşur ve zamanla da “faydacılığın" her şeyin önüne geçmesine neden olur ve böylelikle toplumsal yozlaşma ortaya çıkar. Toplumda yaşanan yozlaşma hayatın her alanına yansır, bu durumu ortaya çıkaran sebeplerin başında ise devleti oluşturan bürokratik kurumların vatandaşlara sunduğu hizmetlerde eksik kalması veya çıkarcı bir şekilde davranmasıdır. Adaletin eşit, hakça ve hızlı dağıtılamaması, parasal gücün hak ve hukukun önüne geçmesi, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve adam kayırma yozlaşmanın sebeplerindendir ve bireylere, topluma ve devlete kanser hücresi gibi yapışır bu durum.

       Toplumsal yozlaşmayı engellemek için sosyal adaletin tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin hakkının gözetildiği ve tabii ki eşit şekilde yaygınlaştırıldığı bir sistem ve düzen kurulmalıdır. Ülkedeki tüm kesimlerin kendi kabiliyetine uygun şekilde yükselmesi sağlanmalı, doğuştan gelen yetenekli insanların arka plana atılmaması, herkesin ürettiği hizmet kadar maddi ve manevi mükafata kavuşturulması gerekmektedir. Sosyal adaletin bir milletin tüm fertlerince özümsenmesi veya devletin tüm müesseselerine yerleşmesi ise o ülke insanlarının daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlar. Bir ülkede adalet, hak ve hukuk olduğu müddetçe, hem toplum ve hem de devlet yapısı güvence altındadır.

        Her şeyden önce, ahlaklı bir nesil yetiştirmek ve yozlaşmayı durdurmak için ailelerin ve devlet kurumlarının rolü büyüktür. Hem toplum ve hem de devletin kurumları ve özellikle eğitim kurumları evrensel etik değerlere göre kurallarını çizmeli, ona göre davranmalıdır.

 

Hep mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle, sevgiler ve saygılar

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Evlilikler Ve Aile Yapısı Çürüyen Bir Ülke Ve Toplum Laiklik Ve Muhafazakarlık Çekişmesi Umudunu Kaybetme Siyaset Ve Kandırılmaya Müsait Halk İnsanların Farklı Farklı Maskeleri Vardır Vaktinde Verilmeyen Değer, Değer Değildir Sevmek Ve Sevilmek Güzeldir, Kıymet Bilene Zenginin Evinden Neden Şehit Çıkmaz Doğru Din Ve Din Anlatıcıları Din Ve Yeşil Kağıtlar İçin Masumları Katletmek Kalabalıklar İçinde Yalnızlığı Yaşamak Arkanızdan Köpekler Havlıyorsa, Yolunuz Doğru Demektir Devletler Öldürmeyi İyi Bilir İyiler Kaybeder, Kötüler Kazanır Bu Dünyada Şahsiyetsiz İnsan Çürümüş Ağaca Benzer Fani Olan Bir Dünya İçin Fazla Hırs Yapma Şiir Gibi İnsanların, Roman Gibi Dertleri Olur Gelene Selam, Gidene Eyvallah Her Nasip Vaktini Bekler, Vakit İse Yaradanı Varlığınızla Mutlu Olmayanları, Yokluğunuzla Terbiye Edin Oluruna Bırakmak Lazım Bazen Ölümün Olduğu Yerde, Geriye Kalan Her Şey Boştur Sevmek Ve Sevilmek Güzeldir Denk Gelirsen Ehline Bilgi Kibardır Zarafet Kokar Ve Cehalet De Kabadır Çöp Kokar Adaleti Öldürmeyin Efendiler Bir Gün Herkese Lazım Olur Bireysel Menfaatler Devlet Menfaatlerini Ezerse İyilik Güzeldir,İyilikten Anlayan Daha Güzeldir Ucuz İnsanların, Pahalı Takıldığı Bir Ülke Nezaket Güzeldir Özür Dilemek Basitlik Değildir, Erdemdir Sevenler terk etmez, sevmeyenlerdir bırakıp gidenler SEVGİ HER ŞEYDİR KARAKTERİ OLMAYANIN NE YOLU DOĞRUDUR, NE DE SÖZÜ AYAĞA KALK BAZI İNSANLAR KALBE DERMAN OLUR, BAZILARI DA DERT İNSANLAR DEĞİŞMEZ, SADECE MENFAATLERİ DEĞİŞİR SEÇİM VE SAĞDUYU DOĞRU İNSAN MUTLULUK, KÖTÜ İNSAN TECRÜBE GETİRİR İnsanlara hayır kelimesini kullandığınız an gerçek yüzlerine şahit olursunuz HAYIR BİLDİĞİMİZDE ŞER, ŞER BİLDİĞİMİZDE HAYIR VARDIR BELKİ NAMUSSUZLARIN, NAMUS EDEBİYATI PARANIN ÖNEMİ VE İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ KİTAPLAR, CAHİLLİĞİN PANZEHİRİDİR KEŞKE DİLİNİZ KADAR, KALBİNİZ DE KUVVETLİ OLSAYDI İYİ NİYETLERİ SUİSTİMAL ETMEYİN HEP SONRADAN AKLIMIZ BAŞIMIZA GELİR, HEP SONRADAN DEPREM DEĞİLDİR İNSANI ÖLDÜREN, İNSANDIR MALZEMEDEN ÇALIP, İNSAN ÖLDÜREN ÜSLUBU ÇİRKİN OLANIN, KALBİ DE ÇİRKİNDİR… SAYGI VE SEVGİ BAZI İNSANLARIN KIYMETİNİ, ONLARI KAYBEDİNCE ANLAYACAKSINIZ Dağları Bile Yerinden Oynatabilirsiniz Ama Önyargıları Asla