Fısıltı HABERLERİ
HV
02 EKİM Pazartesi 20:56

29 MAYIS 1453'ün Kutlu Fethinden 2053'ün Hedeflerine...

Filiz TOKLU
Filiz TOKLU
Giriş Tarihi : 06-06-2023 10:20

29 MAYIS
1453'ün Kutlu Fethinden 2053'ün Hedeflerine...

Tarih tekerrür etti ve İstanbul'un fethinde Rabbim ümmete yine bir fetih daha nasip eyledi.

Kut'lu Fethin 570. yılında Türk milleti, "Zulüm 1453'te başladı!" diyen Bizans artıklarına gereken karşılığı sandıkta vererek, bu topraklar üzerindeki tek hakim gücün kendisi olduğunu dosta düşmana bir kez daha göstermiştir.

İç basının dışında yabancı basın ve haber ajanslarının da baş gündemi olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sandık sonuçlarını abonelerine "Breaking News" olarak duyuruyordu.

Küresel emperyalist güçlerin tüm desteğini vermiş oldukları işbirlikçi cephenin sandık yenilgisi, Batı başkentlerindeki tedirginlikleri daha da artırmış olduğu gözlerden kaçmıyordu.

Zira, "Dünya 5'ten Büyüktür!" şiarı sürmeye devam edecekti.
Seçimler artık geride kaldı.
Şu an Cumhur İttifakı'nın elinde bir beş yıllık daha yetki belgesi var.

En büyük düşman rehavettir. 
Asıl zafer ise, rehavete kapılmadan verilen sözleri yerine getirebilme ve ülke için kalınan yerden canla başla çalışmaya devam edebilme kararlılığı ile büyük tarihsel yürüyüşü sürdürebilme iradesini ne pahasına olursa olsun koruyabilmektir.

Feraset sahibi Türk milletinin ortaya koymuş olduğu demokrasi bayramı, yas günlerine dönmeden azimle, gayretle, aşkla, ilk günkü heyecan ve olgunluk döneminin tecrübeleriyle ülkemizi daha ileriye müreffeh yarınlara taşımak, ancak "Türkiye Yüzyılı" mottosuna sıkıca bağlı kalmakla mümkündür.

Daha önceki yazılarımda da bir çok kez belirtmiş olduğum gibi, son yirmi yılda ülkemize yapılan hizmet ve yatırımlara yer verdim ve bunları kalem kalem anlattım. 
Bunları artık dağ, taş, uçan kuş dahi biliyor. 
Duymayanlar da varsa, artık duyanlar duymayanlara anlatsın!

Türk halkının Cumhurbaşkanlığını kendisine bir kez daha tevdi ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'den halka yaptığı konuşmada; "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada... Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna?" dedi.

Konuşma sonunda Cumhur İttifakı"na dahil olan diğer partilerin liderleriyle birlik ve beraberlik mesajının verilmesi ise, Türkiye'nin geleceği adına güven verici bir tabloydu. 

Ülkenin bekâsı için şahsi menfaat gütmeden devletin bütünlüğünü koruması adına, iç-dış tüm  tehdit ve çatışmalara fırsat vermemek adına, meclisteki parlamentonun üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, parlamanter sistemin kilitlenmesine müsaade etmeyen bir ittifak oluşmuştur.

Gerek yasama organı ile gerekse de icra heyeti ile ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin gelecek tasarılarına hiçbir engele takılmadan devam edebileceği bir yolu ardına kadar açmıştır.

Bu yol ise, yeryüzündeki tüm Türkleri tek bir ideal etrafında toplayacak olan mübarek bir Turan-islam yoludur, vesselam!
........................

Biz,kısık sesleriz...minareleri,
Sen,ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
Mahyasızdır minareler...göğü de,
Kehkeşansız bırakma Allahım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allahım!
Bize güç ver...cihad meydanını,
Pehlivansız bırakma Allahım!
Kahraman bekleyen yığınlarını,
Kahramansız bırakma Allah'ım!
Bilelim hasma karşı koymasını,
Bizi cansız bırakma Allah'ım!
Yarının yollarında yılları da,
Ramazansız bırakma Allah'ım!
Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
Ya çobansız bırakma Allah'ım!
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;
Ve vatansız bırakma Allah'ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allah'ım!

                    Arif Nihat Asya

YORUMLAR